3.1.14

εναλλακτική θεραπεία για αγύριστα κεφάλια


Ο φίλος μου ο Κοσμάς λέει πως πρέπει να φύγω κατ’ επειγόντως για Μοζαμβίκη.
Θα δω καλό, λέει.