19.1.14

πάμε, Ντάμπο!


Υπάρχει περίπτωση που ο ιερεύς δεν πρέπει να δεχθεί από κάποιο χριστιανό το πρόσφορό του; Ναι. Οι Πατέρες της εκκλησίας συμβουλεύουν τους ιερείς μας, να μη δέχονται δώρα για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας από χριστιανούς που έχουν απρόσεκτη και αμαρτωλή ζωή, των «προδήλως αμαρτανόντων», από χριστιανούς που η ζωή τους προκαλεί τους συνανθρώπους τους. Να μη δέχονται δώρα εκείνων, «οι την αμαρτίαν αναίδην διενεργούσιν», π.χ. από οικογένειες που δεν έκαναν θρησκευτικό γάμο, από άτομα που κρατούν μίσος για κάποιον αδελφό τους και δεν του λέγουν τουλάχιστον «καλημέρα».

Μηλίτσης Γεώργιος, διδάσκαλος
Κυριακή και Χριστιανός
© Γεώργιος Μηλίτσης
Τρίκαλα, 2011
σελ. 13