10.1.14

έφυγα! πάω να ξυπνήσω τη μάνα μου...


«Εκείνος που καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης και έχει υπερβεί το εβδομηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του, εκτίει την ποινή ή το υπόλοιπο της ποινής στην κατοικία του [

ποινικός κώδικας
άρθρο 56 - τρόπος εκτέλεσης ποινών & μέτρων ασφαλείας
τροποποίηση: 23.10.2010 (αρχ. ισχύς: 01.01.1951)
(ανακτ. 10.01.2014)«Εάν ο κατάδικος πρέπει να απολυθεί με τη συμπλήρωση του 65ου έτους (εν. της ηλικίας του), όπως προβλέπεται από το άρθρο 78 του Σωφρονιστικού Κώδικα [] »

Αθανασία Π. Συκιώτου
Το σχέδιο του νέου Σωφρονιστικού Κώδικα
εκδ. Νομική Βιβιλιοθήκη, 2013
σελ. 52«Η παραγραφή του αξιόποινου και η παύση της ποινικής δίωξης κατά την παρ. 1 (παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο), δεν ισχύει για τις παραβάσεις: α) του άρθρου 358 του Ποινικού Κώδικα, β) του Ν 690/1945, γ) του άρθρου 28 του Ν 3996/2011 και δ) των νόμων 703/1977 και 3959/2011.»
σελ. 59
ό.π.Σημείωση: το άρ. 358 του ΠΚ αφορά παραβιάσεις της υποχρέωσης καταβολής διατροφής (μετά από διαζύγιο), ο Ν 690/1945 τη μη καταβολή δεδουλευμένων, ο Ν 3996/2011 σχετίζεται με το σώμα επιθεωρητών εργασίας, με ρυθμίσεις θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης και με συναφή ζητήματα, ενώ οι Ν 703/1977 και 3959/2011 στοχεύουν στην προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού.