29.12.13

διαμαντόπετρα!

Αθήνα, Χριστούγεννα 1960
Κώστας Μπαλάφας - φωτογραφικό αρχείο μουσείου Μπενάκη