18.12.13

η αρχή της αμφισβήτησης

φωτο: Περουβιανό Ηφαίστειο
(ή η αρχή όλου αυτού του κιτς…)