19.12.13

τιμωρητικότητα


«Η τιμωρητικότητα, ως στάση, εκλαμβάνεται μάλλον ως απάντηση σε “λάθη” του παρελθόντος, παρά ως πρόληψη μελλοντικών εγκληματικών πράξεων. Για τον λόγο αυτό και χαρακτηρίζεται έντονα από ανταποδοτικές και εκδικητικές τάσεις. Υποστηρίζεται, ωστόσο, η άποψη ότι για να χαρακτηριστεί κάποιος ως τιμωρητικός, προϋποτίθεται ότι διαθέτει μια δόση υπερβολής που τον οδηγεί πέρα από το αναγκαίο και το απαραίτητο, ενώ του προξενεί ευχαρίστηση ο πόνος εκείνων στους οποίους επιβάλλονται οι “τιμωρίες”. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια, πολλοί είναι αυτοί που συνδέουν την αυστηροποίηση των ποινικών πολιτικών με τις τιμωρητικές στάσεις του κοινού.»   

Χριστίνα Ζαραφωνίτου
Τιμωρητικότητα,
σύγχρονες τάσεις, διαστάσεις & εγκληματολογικοί προβληματισμοί
εκδ. Νομική Βιβιλοθήκη, 2008
σελ. 23