16.12.13

τω όντι!«Υπάρχουσι δε μεταξύ αυτών κατ’ ιδίαν τύποι αληθώς περίεργοι και άξιοι μελέτης»  

Μιχαήλ Μητσάκης 
Εις τον οίκον των τρελλών (1887)
εκδ. Πατάκη, 2004
σελ. 88