4.5.13

το επάγγελμά μου;


...
σας είπα, 
είμαι γιατρός
και θεραπεύω την ποίηση
...

Ντίνος Ταξιάρχης
απόσπασμα από τα "έξι δωμάτια", 1959