28.2.11

νομίζω... καθαρίσαμε!

Επισήμως, βρισκόμαστε στην τελευταία μέρα του χειμώνα, αδέρφια!
Νιώθω περίεργα σήμερα, σαν να 'ν Παρασκευή κι όχι Δευτέρα.

Αβάντι Διονύση!