4.2.11

"συνοπτικές διαδικασίες", you know?

δε θα επεκταθώ
γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις 
το χιούμορ μου με εγκαταλείπει 
και γίνομαι δυσάρεστη
...