2.2.11

κατρούλα...

Η κυρία Χασάμπεη, μια καθώς πρέπει κυρία της παλιάς Αθήνας, κατέβαινε ένα πρωί τις σκάλες της πολυκατοικίας της.
Σινάμενη-κουνάμενη και συνοδευόμενη από το σκύλο της.
Ο Πολύδωρος, ο θυρωρός, εκείνη την ώρα ήταν πεσμένος στα τέσσερα, ο ταλαίπωρος, και σφουγγάριζε. 
Η συνέχεια επί της οθόνης...