19.4.14

η βία ως αποτέλεσμα του περιβάλλοντος & της περίστασηςΗ βιαιολογία είναι συνυφασμένη με μια σειρά μύθων που περιβάλλουν, είτε με απολυτικότητα είτε με πέπλα απροσδιοριστίας, το θέμα αυτό, παγιδεύοντας τις πραγματικές του διαστάσεις. Πολλές προσπάθειες για την ερμηνευτική προσέγγιση της βίας αποβαίνουν λανθασμένες, διότι αναζητούν τα αίτια της βίαιης συμπεριφοράς μέσα στο ίδιο το άτομο. 

Η έννοια της επιθετικής και επικίνδυνης προσωπικότητας ανάγεται σε μια έννοια κλειδί, ικανή να εξαντλήσει όλη την πολυπλοκότητα του θέματος. Η επιστημονική σκέψη μοιάζει να αρέσκεται ιδιαίτερα σε μια τέτοια αντίληψη. Αναλώνεται λοιπόν σε ατέρμονες προσπάθειες εντοπισμού των στοιχείων εκείνων της προσωπικότητας που καθιστούν ένα άτομο βίαιο και καταστροφικό. 

Συνακόλουθα, η βία προβάλλει σαν ένα καθαρά ενδο-ατομικό φαινόμενο. Προσδιορισμένη από ιδεολογικο-κοινωνικές δεσμεύσεις, ένα σημαντικό τμήμα της επίσημης επιστημονικής σκέψης φροντίζει να παρακάμπτει επιμελώς τη σημασία που διαδραματίζουν οι περιβαλλοντικοί και περιστασιακοί παράγοντες στην πρόκληση μιας καταστροφικής συμπεριφοράς.

Φωτεινή Τσαλίκογλου
Μυθολογίες Βίας & Καταστολής
εκδ. Παπαζήση - 2η έκδοση, 1996 
σελ. 61