18.4.14

κατάσταση... να μη σου τύχει!


Την έννοια "περίσταση" χρησιμοποιεί ο Avanesov* όταν θέλει να εκφράσει αυτό το οποίο έχει παρουσιαστεί συγκεκριμένα και αναπτυχθεί τη δεδομένη στιγμή "γύρω" από αυτό ή εκείνο το πρόσωπο. Ως εκ τούτου, η έννοια αυτή μοιάζει με ορισμένη έκταση με την έννοια "κατάσταση", η οποία σημαίνει μία θέση, μία σειρά από περιστάσεις. 

Παρ' όλα αυτά, η έννοια "κατάσταση" είναι ευρύτερη και λιγότερο συγκεκριμένη από αυτή των περιστάσεων. Οι περιστάσεις σχετίζονται, κατά κανόνα με τις ενέργειες ενός συγκεκριμένου προσώπου. Αυτός είναι ο εξωτερικός παράγοντας, που μπορεί να θεωρηθεί ως το αντικειμενικό περιεχόμενο του συγκεκριμένου περιβάλλοντος του ατόμου, κατά τη δεδομένη στιγμή. 

"Έτσι, η εγκληματολογία συζητώντας τις αιτίες του εγκλήματος σε σχέση με το άτομο, αναφέρεται σε εξωτερικές περιστάσεις, από το γεγονός ότι ένα έγκλημα μπορεί να διαπραχθεί εξαιτίας ενός μη ευνοϊκού συνδυασμού περιστάσεων, και από το ότι η διάπραξη ενός συγκεκριμένου εγκλήματος, πολλές φορές προωθείται από τυχαίες περιστάσεις".*

Γιάννης Απ. Πανούσης
Θεμελιώδη Ζητήματα της Εγκληματολογίας
εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα - 2η έκδοση, 2000
σελ. 41

* Gennadi Avanesov - The Principles of Criminology, Moscow : Progress Publishers, 1982