13.4.14

εν ονόματι...


Η άσκηση ορισμένων επαγγελμάτων, είτε λόγω του είδους τους είτε λόγω της φύσης τους, διευκολύνει σημαντικά την εγκληματική δραστηριότητα. Πρόκειται ουσιαστικά για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, η οποία εξ αιτίας της οργάνωσής της παρέχει καθημερινά πλήθος ευκαιριών για εκτροπή στο έγκλημα. 

Αντίστροφα, στις περιπτώσεις αυτές η εγκληματική δραστηριότητα συνιστά παράβαση των καθηκόντων που επιβάλλει η άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

Η σύνδεση εγκληματικής και επαγγελματικής δραστηριότητας αντιμετωπίστηκε ως οξύ εγκληματολογικό πρόβλημα, όταν αποκαλύφθηκε ότι απαντά σε μεγάλη έκταση σε στρώματα του πληθυσμού που παλαιότερα δεν θεωρούνταν πως είχαν σημαντική συμμετοχή στην εγκληματικότητα. 


από την ενότητα "Οι Επαγγελματίες Εγκληματίες"
Εγκληματολογία
Στέργιος Αλεξιάδης
εκδ. Σάκκουλα - 5η έκδοση, 2011
σελ. 232