11.9.13

είμαστε πολλοί!!!



κάθε χρόνο τέτοια μέρα άρχιζε το μαρτύριο του σχολείου…