11.9.13

είμαστε πολλοί!!!κάθε χρόνο τέτοια μέρα άρχιζε το μαρτύριο του σχολείου…