20.10.12

νομίζω λένε ανέκδοτα για τον Χάρη...

φωτο: Rumi

θα τη μεγενθύνω, να την κάνω αφίσα, 
να τη βάλω απέναντι απ' το κρεβάτι μου, 
να 'ναι το πρώτο πράγμα που θα βλέπω κάθε πρωί!
:-)