20.10.12

να 'χαμε, να λέγαμε...

το κατοικίδιο στη διαφήμιση...

το κατοικίδιο στην πραγματική ζωή!