26.3.11

η άνοιξη που λέγαμε...

Cure, όπως θεραπεία.
Bigger and sleeker and wider and brighter, όπως μεγαλύτεροι και πιο ευφραδείς και ευρύτεροι και φωτεινότεροι...