16.3.14

τα πρώτα tablets ήταν ελληνικά και μπεσαλίδικα!
η αρχική ιδέα για αυτή την ανάρτηση ανήκει στη σελίδα αγγούρια, που όπως εξηγεί, άλλοι τη διαβάζουν και δροσίζονται κι άλλοι τη διαβάζουν και ζορίζονται

επίσης, τις περισσότερες φωτογραφίες τις βρήκα στο εντυπωσιακό ιστολόγιο συλλογή από πακέτα τσιγάρων