24.3.14

αναστήθηκε, ζει ανάμεσά μας, δηλώνει καθολικός και... διάγει βίο έκλυτο!