30.3.14

στη μάταιη αυτή ζωή υπάρχουνε λογιών λογιών πτυχία κι εξιτήρια...

Jay, ολικός χορτοφάγος εδώ και 14 μήνες