19.3.14

εκλέπτυνση... ο ορισμός!

Lukáš Kmiť

πως άραγε αντιδράει σε κάτι ενοχλητικό ένας καλλιεργημένος άνθρωπος;