30.8.13

ηδονοβλεψίες & ωτολάγνοι


ελαιογραφίες σε καμβά, 100x100 εκ. 
με τίτλους, κατά σειρά: «revelation #1», «revelation #2», «the epiphany» 
Danny Galieote (γεν. 1968, Αμερ.)