16.4.13

κοίτα, λαμποκοπάνε σα φλουριά!!!

ένας περιπτεράς στη Λάρνακα, με περίσσευμα ανθρωπιάς