23.4.13

οίκος τυφλών

φωτογραφία: Κώστας Μπαλάφας - Αθήνα, 1973
φωτογραφικό αρχείο μουσείου Μπενάκη