30.4.13

το δίχως άλλο!"Η ιδέα ότι η επιστήμη μπορεί, ή πρέπει, να βαδίζει σύμφωνα με ορισμένους παγιωμένους και καθολικούς κανόνες, είναι και εκτός πραγματικότητας και ολέθρια. Εκτός πραγματικότητας, γιατί ενέχει μία υπεραπλουστευτική άποψη για το ταλέντο των ανθρώπων και για τις περιστάσεις που ευνοούν ή προκαλούν την ανάπτυξή του. Και ολέθρια, γιατί η προσπάθεια επιβολής κανόνων ενισχύει την επαγγελματική μας κατάρτιση σε βάρος της ανθρωπιάς μας. Επιπλέον, η ιδέα αυτή είναι επιζήμια για την επιστήμη, γιατί παραβλέπει τη συνθετότητα των φυσικών και ιστορικών συνθηκών που επηρεάζουν την επιστημονική αλλαγή. Καθιστά την επιστήμη λιγότερο ευπροσάρμοστη και περισσότερο δογματική."

Paul Karl FeyerabendΦιλοσοφία της Επιστήμης
© Δήμητρα Σφενδόνη – Μέντζου
εκδ. Ζήτη, 2004
σ. 56-57