29.8.12

μια σταγόνα Ήπειρος...

Βοϊδομάτης, Ζαγόρι

"Κολυμπήθρες", Πάπιγκο

Αχέροντας, Πρέβεζα

το νησάκι της Παναγιάς, Πάργα

η λίμνη, Γιάννενα

 Άρτα, το γεφύρι