15.1.12

έλα ησυχία, γράφουμε διαγώνισμα!

ΆΣΚΗΣΗ
πρώτη και μοναδική, άρα και υποχρεωτική

1. ακολούθως σας δίνονται πέντε φωτογραφίες
2. παρατηρήστε τις εκφράσεις στα πρόσωπα
3. σκεφτείτε περί τίνος πρόκειται
4. σκεφτείτε κι άλλο (έχετε χρόνο)
5. διατυπώστε το σχόλιό σας
6. δείτε το βίντεο στο τέλος της εκφώνησης (λύση της άσκησης)
7. αποχωρήστε ησύχως
-----------------------------------------------------------------
ΛΥΣΗ