1.5.11

η μεγάλη μητέρα... κουνιέται!


μία θεότητα χοντρή όσο και το φορτίο του ανθρώπινου φόβου 
με μάτια κατάμαυρα, όπως και η μαυρίλα της ανθρώπινης ψυχής