27.10.13

μέχρι να παντρευτώ θα γιάνει!


σημείωση: οι κ.κ. ανεπιθύμητοι (ξέρουν αυτοί ποιοι είναι!) 
μη σπεύσουν να επικοινωνήσουν, 
είμαι μια χαρά, όλα είναι υπό έλεγχο
και κυρίως δεν έχασα στιγμή την επιδεξιότητά μου 
να διαολοστέλνω κατά περίπτωση.

μερσί.