30.6.13

δέκα λεπτά τώρα, προσπαθώ να βρω τίτλο...

   Marlon Brando, 1979
   “Αποκάλυψη τώρα”, Francis Ford Coppola