10.1.13

εκεί έξω έχει μείον!


στην Αθήνα, αν τύχει άνθρωπος στο δρόμο μας 
που κινδυνεύει απ' την παγωνιά
μπορούμε να καλέσουμε το τετραψήφιο 1960
και το Κέντρο Στέγασης Αστέγων θα σπεύσει 
ώστε να δώσει μια προσωρινή τουλάχιστον λύση