31.1.11

εξεταστική 01-02/2011

αναπτύξτε το ακόλουθο θέμα:

η ενοχή παράγεται από την επιθυμία 
υπάρχει ηθική επειδή υπάρχει επιθυμία
υπάρχει επιθυμία επειδή υπάρχει νόμος
υπάρχει νόμος επειδή υπάρχει γλώσσα και θάνατος

καλή επιτυχία!