11.5.14

χωρίς τον Ιούδα, ταινία δε θα βλέπαμε!

Adam Lister


Μια αδελφωμένη κοινωνία θα ήταν μια κοινωνία που θα ξαναγεννούσε αδιάκοπα την αδελφοσύνη μέσα από την ίδια της τη διάλυση και θ' αντιμετώπιζε επομένως τον κίνδυνο του θανάτου της αδελφοσύνης.  Επιπλέον, αυτές οι κοινωνίες δε θα μπορούσαν ποτέ να εξαφανίσουν ολοκληρωτικά τους εξαναγκασμούς, την ιεραρχία, τους ανταγωνισμούς, τις συγκρούσεις, τις αντιθέσεις, την αταξία, και δε θα βασίλευε επομένως ποτέ απόλυτα η ελευθερία, η ισότητα, η αδελφοσύνη. Πρέπει να μάθουμε αυτό, δηλαδή πρέπει να μάθουμε ότι δεν υπάρχει καμία αρμονική και λειτουργική κοινωνία, όπου το ατομικό και το κοινωνικό θα εναρμονίζονταν τέλεια και το φυσικό τους παράγωγο θα ήταν η ευτυχία. Πρέπει να μάθουμε και το χειρότερο, δηλαδή ότι το κακό βρίσκεται μέσα στην ιδέα της κοινωνικής σωτηρίας.

Edgar Morin
Από την Κρίση στην Πίστη
μτφ. Α. Φιλιππάτος 
εκδ. microMEGA, 1998
σελ. 16