22.7.13

ο λόγος«η ηδονή κι ο οργασμός βρίσκονται στον συνδυασμό του συμφέροντος και του φθόνου»
Γιάγκος Μικελλίδης,14.12.2003