25.7.13

έι, φραπεδιέρος!


Τα ανθρώπινα όντα εντάσσονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: στους ανήμπορους, στους ευφυείς, στους κακοποιούς και στους ηλίθιους. - σελ. 43 

Τα ηλίθια άτομα, φυσιολογικά παρουσιάζουν μία ισχυρή προδιάθεση για απόλυτη συνέπεια σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. - σελ. 49

Το ερώτημα που συχνά εγείρουν οι λογικοί άνθρωποι, είναι πως και γιατί τα ηλίθια άτομα καταφέρνουν να καταλάβουν υπεύθυνες θέσεις εξουσίας. - σελ. 58
  
Ο ηλίθιος άνθρωπος είναι το πιο επικίνδυνο είδος ανθρώπου. Ο ηλίθιος άνθρωπος είναι πιο επικίνδυνος από τον κακοποιό. - σελ. 76


Carlo M. Cipolla
«οι βασικοί νόμοι της ανθρώπινης ηλιθιότητας»
εκδ. Κέδρος – 11η χιλιάδα, 2011