25.3.13

Γερμανική κατασκευή, σωστή... πως σκατά έπεσε;

Βερολίνο, τμήμα του περίφημου τείχους