3.11.12

ένα σσσοκολατάκι, κάτι;


ό,τι ακριβώς σημαίνει τ' όνομά της: μακάρια!
"Salome", Jean Benner, 1899