12.3.15

θυσιάστηκε Εκείνος. δεν αρκεί;


Λέει ο Κύριος: «Προσφέρατε σε θυσία τόσα πρόβατα και βοοειδή, μα δεν Μου δίνει ευχαρίστηση το αίμα των δαμαλιών, των προβάτων και των κατσικιών. Όταν εσείς σηκώνετε τα χέρια, Εγώ παίρνω τα μάτια από πάνω σας και όταν προσεύχεστε δεν σας ακούω, γιατί τα χέρια σας είναι γεμάτα αίματα»σαΐα, 1.5)
Η πίστη μας προς τον Θεό πρέπει να εκδηλώνεται με πράξεις αγάπης και όχι με θυσίες.
Ιησούς Χριστός (Ματθαίος Κεφ 9,13 & 12,7)
Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός, ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων.
(Ιωάννη, 10:11)
Δεν πρέπουν σε χριστιανούς θυσίες μετά τη Θυσία του Χριστού.
(Απόστολος Παύλος Προς Εβραίους Επιστολή 10: 1-18)
Ο δίκαιος οφείλει να επιμελείται τη ζωή του κτήνους.
(Αγ. Γραφή, Παρ. ΙΒ΄ 10)
Ου φονεύσεις.
(η έκτη από τις δέκα εντολές)
Όποιος σκοτώσει μια αγελάδα, αμαρτάνει σα να έχει σκοτώσει έναν άνθρωπο.
(Ησαΐα, 66.3)
Σου δίνω χόρτα και καρπούς για τροφή.
(Γένεση, 1:29)
Να μη φας κρέας με τη ζωή μέσα του, με το αίμα του… γιατί θα ζητήσω το αίμα της δικής σου ζωής.
(Γένεση, 9.4)
Αγάπη θέλω και όχι θυσίες, γνώση του Θεού και όχι ολοκαυτώματα.
(Π.Δ. Ωσηέ, Κεφ. 6,6)

πηγή: ανάρτηση της Veggie Green στο Facebook, στις 10.03.2015