14.2.15

κάθε τέτοιο μωρό πουλιέται προς 60.000 $


υπογράφουμε για να σταματήσει η εμπορία ελεφάντων: Human Society International