9.2.13

θύματα άνανδρων ανδρών της ΕΛ. ΑΣ.


Ανδρέα-Δημήτρη, Γιάννη, Νίκο και Δημήτρη... καλή δύναμη!