23.6.12

σημαδούρα


είναι ιερωμένος ο εικονιζόμενος, πολύ προχωρημένης ηλικίας 
το τι έγινε δε, μέχρι να τον καθίσουνε 
και πως είναι η υπόλοιπη περιβολή... 
τι να λέμε... κόντεψε να φύγει το δέντρο!