1.6.11

καλά ξεμπερδέματα!

ένα σας λέω: μπήκε το άτιμο και μπήκε και με έκλειψη! 
ο σώζων εαυτόν Σωτήρης!